Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Loppemarked
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider

Mellem brødre

Debatten

Andre gilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg


Sct. Georgs Gilderne i Danmark har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper. Gildets medlemmer tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.
Gildets formål er at sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling og i fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet, nationalt og globalt.
Læs mere i vores pjece om Sct. Georgs Gildet i Hammel ... her


Sct. Georgs Gildet i Hammel lægger bl.a. lokaler til aktiviteter for såvel KFUM-Spejderne, Sika Gruppe som Det Danske Spejderkorps, Hammeluglerne i Spejdercentret Engedal, der også benyttes af Hammels Skovbørnehave.
<< Klik på billedet og se, hvad der er sket eller sker i og omkring Engedal.


Sct. Georgs Gildets sommerudflugt 2016

Udflugten onsdag 4 maj 2016 indbefattede besøg på Papirmuseet i Silkeborg, hvor man kunne udleve sin indre papirmager. Turen foregik med bus og den medbragte mad blev indtaget i Indelukket.

Det er gruppe 5, der stod som arrangør af dette års udflugt. Se hele invitationen her.

Se fotos fra turen her!I denne udgave af Gammel-Uglen kan du blandt andet læse Gildemesterens tilbageblik, Sct. Georgs budskabet 2106, om Pøt Mølleløbet 2016 og om Kludekonerne - foruden invitation til de mange spændende arrangementer i gildet. Se også diplomet til Kirsten Gammelgaard som æresmedlem af Sct. Georgs Gildet i Hammel. Tillykke med 50års jubilæet!
Vil du have indflydelse på indholdet i næste nummer af GammelUglen, der udkommer 1. juni 2016, skal du sende artikler, annoncer og andet guf til redaktøren inden 22. maj 2016.


Fotos fra Pøt Mølle Løbet 2016

Søndag 10. april 2016 afholdt Sct. Georgs Gildet det årlige Pøt Mølle løb i Hammel Mølleskov.

Temaet var ”På spejdertur med Rip, Rap og Rup”. Der deltog 17 bander/patruljer med i alt 80 spejdere fra Hammel, Ulstrup og Thorsø. Det hele skete fra Spejdercenter Engedal med flaghejsning kl. 9 og afslutning med præmieoverrækkelse kl. 14 – Mange fulgte opfordringen til at overvære løbet, som har været afholdt siden 60-erne!  Her kan du se fotos fra dagen! -  Husk at læse Jyttes evaluering -  Og her kan du se hvem, der vandt!

Husk at læse Jyttes evaluering Læs også pressemeddelelsen
vedrørende Pøt Mølle løbet 2016


Kludekonerne - en historie om en flok ihærdige, fingernemme kvinder i Hammel, der siden 1980 har nørklet til gavn og glæde for spejderarbejdet i Hammel.

Selvom aktivitetsniveauet nu er dalet lidt, er der stadig gang i sytøjet, hvilket fremgår af den fremragende artikel i GammelUglen. Læs hele historien her   Huskelisten ...
22. maj 2016   Frist for indlevering af indlæg til næste udgave af GammelUglen
25. maj 2016   Frist for indlevering af midtvejs-status til næste udgave af GammelUglen
27. maj 2016    Frist for tilmelding til Friluftsgildehal 1. juni kl. 19:00
   


Sct. Georgs Gildet i Hammel arrangerer også spejderløb ..

Pøt Mølle Løbet   Favrskov Løbet


Vil du gerne vide, når hjemmesiden opdateres?

Tryk her til venstre og få en mail, fx ved nyheder, væsentlige ændringer, nye arrangementer - og når Gammel-Uglen er lagt på nettet.  JHer til venstre adgang til et arkiv over informationer, der tidligere har være offentliggjort på nettet, men nu ikke længere hører under en af de faste overskrifter.
Og når du klikker på figuren til højre, får du adgang til tidligere offentliggjorte mindeord i Gammel-Uglen over afdøde gildebrødre og giner.  Siden er  opdateret den 14. maj 2016 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: