Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Fredslyset
Loppemarked
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider

Mellem brødre

Debatten

Andre gilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg


Sct. Georgs Gilderne i Danmark har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper.
Gildets medlemmer tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.
Gildets formål er at sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling
og i fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet, nationalt og globalt.
>>>  Læs mere i vores pjece om Sct. Georgs Gildet i Hammel ... her.Sct. Georgs Gildet i Hammel lægger bl.a. lokaler til aktiviteter for såvel KFUM-Spejderne, Sika Gruppe som Det Danske Spejderkorps, Hammeluglerne i Spejdercentret Engedal, der også benyttes af Hammels Skovbørnehave.
<< Klik på billedet og se, hvad der er sket eller sker i og omkring Engedal.


Planlægningen til Pøt Mølle løbet 2017 for Bæver/Mikro og Ulve/Mini er i fuld gang ...

Løbets emne er Robin Hood på nye eventyr og løber af stablen 30. april med et forventet deltagerantal på langt over 110 spejdere fra Hammel, Thorsø, Ulstrup og Laurbjerg.
Du kan se referat fra møde med korpsene her.Læs i den nye udgave af GammelUglen:
Gildemesteren har ordet, gode artikler og medlemmerne giver deres besyv med. Rigtig god karma med hints til oplevelser - både i gildet og relateret til spejderbevægelsen.
Og vil du gene have fingre til Gildets flotte bogudgivelse, Krøniken, kan du se hvordan HER!
Næste GammelUglen udkommer 18. april 2017, så hvis du vil have indflydelse på indholdet, kan du nå at sende artikler, annoncer og andet guf til redaktøren inden 10. april 2017.


   Huskelisten ...
10. april 2017    Frist for tilmelding til Gildehal og -møde 18. april 2017 kl. 19:00
10. april 2017    Frist for tilmelding til Udflugten 3. maj 2017 kl. 16:00
10. april 2017   Frist for indlevering af indlæg til næste udgave af GammelUglen
1. maj 2017   Frist for tilmelding til distriktsgildeting i Horsens 10.maj 2017
   


Sct. Georgs Gildet i Hammel arrangerer også spejderløb ..

Pøt Mølle Løbet   Favrskov Løbet


Vil du gerne vide, når hjemmesiden opdateres?

Tryk her til venstre og få en mail, fx ved nyheder, væsentlige ændringer, nye arrangementer - og når Gammel-Uglen er lagt på nettet.Her til venstre adgang til et arkiv over informationer, der tidligere har være offentliggjort på nettet, men nu ikke længere hører under en af de faste overskrifter.
Og når du klikker på figuren til højre, får du adgang til tidligere offentliggjorte mindeord i Gammel-Uglen over afdøde gildebrødre og giner.  Siden er  opdateret den 20. februar 2017 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: