Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Fredslyset
Loppemarked
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider

Mellem brødre

Debatten

Andre gilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg


Sct. Georgs Gilderne i Danmark har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper.
Gildets medlemmer tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.
Gildets formål er at sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling
og i fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet, nationalt og globalt.
>>>  Læs mere i vores pjece om Sct. Georgs Gildet i Hammel ... her.Sct. Georgs Gildet i Hammel lægger bl.a. lokaler til aktiviteter for såvel KFUM-Spejderne, Sika Gruppe som Det Danske Spejderkorps, Hammeluglerne i Spejdercentret Engedal, der også benyttes af Hammels Skovbørnehave.
<< Klik på billedet og se, hvad der er sket eller sker i og omkring Engedal.


Pøt Mølle løbet 2017 for Bæver/Mikro og Ulve/Mini er skudt i gang ...

Løbets emne er Robin Hood på nye eventyr og løber af stablen 30. april med et forventet deltagerantal på langt over 110 spejdere fra Hammel, Thorsø, Ulstrup og Laurbjerg.
Du kan se referat fra møde med korpsene her.Sidste nyt sidste år!...
En gennemgang af indholdet af denne omfattende decemberudgave af GammelUglen spænder lige fra Nyt liv i Gildet over omtaler og taler ved gildets 50 års jubilæum til Fredslysarrangementet og invitationer til nye arrangementer i gildet. Læs selv mere..
Næste GammelUglen udkommer først 14. februar 2017, så hvis du vil have indflydelse på indholdet, kan du nå at sende artikler, annoncer og andet guf til redaktøren inden 8. februar 2017.Fredslyset kom til Hammel 23. november 2016
Fredslyset fra Betlehem brænder i katolske Vor frue Kirke i Aarhus, hvorfra det via Skanderborg blev bragt til Hammel, hvor det blev modtaget af borgmesteren på rådhustrappen. Derefter blev fredslyset ført i fakkeltog til InSide, hvor fredsbudskabet blev læst op og gildets donation blev uddelt. Læs mere i FavrskovPosten online...
27. november 2016 blev lyset bragt til fredsgudstjenesten i Haurum Kirke.

Donationen ved Fredslysarrangementet gik til Børne- og ungeafdelingen i Hammel Cykleklub, der lægger vægt på at opbygge et godt, socialt fællesskab, som skaber nogle gode, sjove rammer for at køre på cykel og bidrage til sundhedsfremme og glæde ved cykling for børn og unge. Et sådant aktiv vil Sct. Georgs Gildet gerne støtte med årets Fredslys-donation på 5.000 kr. Du kan i øvrigt se fotos fra arrangementet i InSide her.

Foto: Leif Vestergaard Nielsen  


Lørdag 12. november 2016 afholdt Sct. Georgs Gildet sit 50-års jubilæum i Spejdercentret Engedal, Møllevangen 4, 8450 Hammel med åbent hus, Gildehal og reception. Der var mange besøgende til både gildehal og reception med deltagelse af bl.a. Sct. Georgs Gildets landsgildemester og Favrskovs borgmester. Under receptionen blev Gildets Krønike offentliggjort og byens to spejderkorps modtog Gildets jubilæums-donation af 5.000 kr.
Klik for at se video fra de forgangne 50 år - eller fotos fra dagen her til højre:
   Huskelisten ...
8. februar 2017   Frist for indlevering af indlæg til næste udgave af GammelUglen
9. februar 2017    Frist for tilmelding til gildemøde 14. februar 2017 kl. 19:00
15. februar 2017   Frist for tilbagemelding til gildeledelsen om nyt liv i gildet
   


Sct. Georgs Gildet i Hammel arrangerer også spejderløb ..

Pøt Mølle Løbet   Favrskov Løbet


Vil du gerne vide, når hjemmesiden opdateres?

Tryk her til venstre og få en mail, fx ved nyheder, væsentlige ændringer, nye arrangementer - og når Gammel-Uglen er lagt på nettet.Her til venstre adgang til et arkiv over informationer, der tidligere har være offentliggjort på nettet, men nu ikke længere hører under en af de faste overskrifter.
Og når du klikker på figuren til højre, får du adgang til tidligere offentliggjorte mindeord i Gammel-Uglen over afdøde gildebrødre og giner.  Siden er  opdateret den 14. januar 2017 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: