Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Loppemarked
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider

Mellem brødre

Debatten

Andre gilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg


Sct. Georgs Gilderne i Danmark har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper.
Gildets medlemmer tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.
Gildets formål er at sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling
og i fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet, nationalt og globalt.
>>>  Læs mere i vores pjece om Sct. Georgs Gildet i Hammel ... her.


Sct. Georgs Gildet i Hammel lægger bl.a. lokaler til aktiviteter for såvel KFUM-Spejderne, Sika Gruppe som Det Danske Spejderkorps, Hammeluglerne i Spejdercentret Engedal, der også benyttes af Hammels Skovbørnehave.
<< Klik på billedet og se, hvad der er sket eller sker i og omkring Engedal.


Sankt Hans aften 2016 blev en strålende oplevelse..
Mange havde - trods et par kraftig regnbyger - valgt at tage en tur til Engedalen, hvor
Usselbjerg, Hammeluglerne og Sct. Georgs Gildet havde arrangeret Sankt Hans bål og grillaften med musikalsk indslag af Brass Band Da Capo, sponseret af Lions Club, Hammel.
En gammel tradition er genstartet, selvom regnen satte sit præg... Se fotos fra arrangementet herLæsestof til sommerferien! Denne udgave af GammelUglen er fyldt med gode historier og mange kloge ord til at fordybe sig i. Der er noget om lys og farver. Gildets æresmedlem, jubilerende Kirsten Gammelgaard øser ud af fortællinger fra hendes spejder- og gildetid. Livet i grupperne er gruppernes egne beretninger om oplevelser i tiden op til sommerferien. Men så er der jo også alt det andet ...
Vil du have indflydelse på indholdet i næste nummer af GammelUglen, der udkommer 15. august 2016, skal du sende artikler, annoncer og andet guf til redaktøren inden 5. august 2016.


Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal i Galten, tirsdag den 30. august 2016, kl. 19.15.

Invitationen nåede ikke med i medlemsbladet Gammel-Uglen, men du kan læse invitationen her!Sct. Georgs Gildets sommerudflugt 2016

Udflugten onsdag 4 maj 2016 indbefattede besøg på Papirmuseet i Silkeborg, hvor man kunne udleve sin indre papirmager. Turen foregik med bus og den medbragte mad blev indtaget i Indelukket.

Det er gruppe 5, der stod som arrangør af dette års udflugt. Se hele invitationen her.

Se fotos fra turen her!   Huskelisten ...
5. august 2016   Frist for indlevering af indlæg til næste udgave af GammelUglen
27. august 2016    Frist for tilmelding til Distriktsgildehal 30. august kl. 19:15 i Galten
   


Sct. Georgs Gildet i Hammel arrangerer også spejderløb ..

Pøt Mølle Løbet   Favrskov Løbet


Vil du gerne vide, når hjemmesiden opdateres?

Tryk her til venstre og få en mail, fx ved nyheder, væsentlige ændringer, nye arrangementer - og når Gammel-Uglen er lagt på nettet.  JHer til venstre adgang til et arkiv over informationer, der tidligere har være offentliggjort på nettet, men nu ikke længere hører under en af de faste overskrifter.
Og når du klikker på figuren til højre, får du adgang til tidligere offentliggjorte mindeord i Gammel-Uglen over afdøde gildebrødre og giner.  Siden er  opdateret den 27. juni 2016 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: