Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Fredslyset
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider

Mellem brødre

Debatten

Andre gilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg


Sct. Georgs Gilderne i Danmark har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper.
Gildets medlemmer tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.
Gildets formål er at sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling
og i fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet, nationalt og globalt.
>>>  Læs mere i vores pjece om Sct. Georgs Gildet i Hammel ... her.Sct. Georgs Gildet i Hammel lægger bl.a. lokaler til aktiviteter for såvel KFUM-Spejderne, Sika Gruppe som Det Danske Spejderkorps, Hammeluglerne i Spejdercentret Engedal, der også benyttes af Hammels Skovbørnehave.
<< Klik på billedet og se, hvad der er sket eller sker i og omkring Engedal.


Spejdercenter Engedal bliver selvejende
Sct. Georgs Gildet i Hammel har stiftet en selvejende institution, som overtager Spejdercenter Engedal ved årsskiftet 2018/19.

Efter 35 år har gildet valgt at foretage dette generationsskifte, og den nye ejerform gør det muligt for KFUM-spejderne Hammel Gruppe og DDS Hammeluglerne at få en optimal struktur til et tæt samarbejde mellem korpsene om de fysiske rammer.
Spejderne udpeger bestyrelsen i den nye selvejende institution. Læs mere her.Værsgo' - her er GammelUglen nr. 2 - oktober 2018

-hvor du kan læse om livets strikketøj og se invitationer til kommende arrangementer i gildet.

Husk, at indlæg til næste udgave af GammelUglen sendes til redaktøren senest 24. februar 2019.   Huskelisten ...
   
24. februar 2019   Frist for indlæg til GammelUglen, der udkommer -5. marts 2019
   


Sct. Georgs Gildet i Hammel arrangerer også spejderløb ..

Pøt Mølle Løbet   Favrskov LøbetVil du gerne vide, når hjemmesiden opdateres?

Tryk her til venstre og få en mail, fx ved nyheder, væsentlige ændringer, nye arrangementer - og når Gammel-Uglen er lagt på nettet.


  Siden er  opdateret den 15. januar 2019 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: