Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Fredslyset
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider

Mellem brødre

Debatten

Andre gilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg


Sct. Georgs Gilderne i Danmark har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper.
Gildets medlemmer tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.
Gildets formål er at sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling
og i fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet, nationalt og globalt.
>>>  Læs mere i vores pjece om Sct. Georgs Gildet i Hammel ... her.Sct. Georgs Gildet i Hammel lægger bl.a. lokaler til aktiviteter for såvel KFUM-Spejderne, Sika Gruppe som Det Danske Spejderkorps, Hammeluglerne i Spejdercentret Engedal, der også benyttes af Hammels Skovbørnehave.
<< Klik på billedet og se, hvad der er sket eller sker i og omkring Engedal.


Usselbjerg (Møllevangen) - DDS-Spejderne - KFUM-Spejderne og Sct. Georgs Gildet afholder igen i år Sankthansbål for hele familien i det grønne område ved Møllevangen - Det er den 23. juni 2018 fra kl. 17.
Spejderne sørger for aktiviteter for børnene, og der er sørget for gill til eget medbragt mad. Og så kan der endda tilkøbes forplejning.
Der er festlig musik og underholdning af Hans Brun og borgmester Nils Borring holder båltalen - Se programmet her!


Nyeste udgave af GammelUglen kan læses her.
Blandt meget andet kan du læse om Pøt Mølleløbet 2018. Men du kan også fordybe dig i gildemestertalen fra november 2017 eller nytårstalen fra i år.
Der står også lidt om Fredslyset foruden invitationer til kommende arrangementer i Gildet.
God fornøjelse med læsningen.
Husk, indlæg til næste udgave af GammelUglen modtages af redaktøren helt frem til 27. maj 2018.


   Huskelisten ...
27. maj 2018   Frist for indlæg til GammelUglen, der udkommer 5. juni 2018
i maj/juni 2018   Husk tilmelding til Friluftsgildehal 5. juni 2018
   


Sct. Georgs Gildet i Hammel arrangerer også spejderløb ..

Pøt Mølle Løbet   Favrskov Løbet


  Siden er  opdateret den 9. maj 2018 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: