Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Fredslyset
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider

Mellem brødre

Debatten

Andre gilder 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 

Koncept for Løb for spejderne i Hammel/Favrskov:

Der laves to løb. Et for de små - og et for de store spejdere.

  Pøt Mølle Løbet

Pøt Mølleløbet er for spejdere op til 10/11 år i Hammelområdet.

Pøt Mølle løbs-lauget har til opgave at planlægge løbet i samarbejde med spejderlederne

Tidspunkt for afvikling af løbet skal som hovedregel ligge i begyndelsen af april og afviklingen aftales året forud med spejderlederne og gildeledelsen.

Koordinator for Pøt Mølle løbs-laug: Carsten Lund

se oversigt over Pøt Mølle løbene

 

   Favrskov Løbet

Favrskovløbet er for alle spejdere fra over 10/11 år i Favrskov kommune.

SGG interesselauget planlægger løbet sammen med andre interessegrupper i Favrskov kommunes spejdersamråd, der også aftaler tidspunkt for afvikling af løbet.

Koordinator for SGG interesselaug: Ledig post

SGG interesselaugskoordinator er samtidig gildets repræsentant i kommunens Spejdersamråd, der er et kommunalt råd, hvor alle spejdergrupper i Favrskov kommune er repræsenteret.

SGGs interesselaugskoordinator er pålagt at arbejde for, at Favrskovløbet udvides til at omfatte alle grene i alle spejdergrupper.

se oversigt over Favrskovløbene

  Siden er  opdateret den 28. april 2019 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: