Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Fredslyset
Gildenyt
Arkivmappen
Gammel-Uglens arkiv
Pøt Mølle løbs-
arkiv
Gildelaug
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider
Andre gilder 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

Hvad er Sct. Georgs Gildet i Hammel?

Gildets navn er Sct. Georgs Gildet i Hammel og gildet arbejder efter lovene for Sct. Georgs Gilderne i Danmark.
Læs Hammel Gildets vedtægter her.

I 2015 blev der produceret og udgivet en lille pjece om Hammel-gildet og Sct. Georg. Du kan hente folderen her.

Her kan du se, hvem der senest er blevet valgt til Hammel-Gildets ledelse:  
Eller du kan gå til oversigten over gildeledelser siden 1966.

HVAD ER DER SPECIELT VED HAMMEL GILDET?

 • Gildet formidler Fredslyset og budskabet herom hvert år første søndag i advent. Læs mere her.
 • Gildet har årligt arrangeret O-løb (Pøt Mølle løbet) for spejdere de små aldersgrupper fra de 2 lokale spejderkorps, DDS (Det Danske Spejderkorps) og KFUM (KFUM-Spejderne i Danmark).
  Sidste gang løbet blev afviklet var i 2019.
 • Gildet driver pølsevogn på Hammel Hestemarked hvert år.
 • Gildet arrangerer en gang årligt underholdning på plejehjemmet Solhøj (Tidligere Skaghøj).
 • Gildet deltager i planlægning og gennemførelse af Sct. Hans bål i Engedalen. Læs mere her.
 • Gildet var i mange år fadder for et barn i Litauen gennem SOS Børnebyerne.
 • ...
 • Gildet udgav "Gammel-Uglen" 6 gange årligt indtil 2019.
 • Gildet har i 35 år ejet og drevet Spejdercentret Engedal.
  Pr. 1. januar 2019 er det overdraget til den selvejende institution Spejdercenter Engedal
 • Gildet deltog indtil 2017 i planlægningen af Favrskovløbet, et spejderløb for store spejdere i Favrskov Kommune.
 • Gildet afholdt indtil 2015 loppemarked i Hammel hvert andet år i samarbejde med begge spejderkorps.
  Overskuddet går til spejderarbejdet, Spejdercentret samt velgørende formål. Læs mere her!
 • Gildet koordinerede og deltog indtil 2015 i landsindsamlinger for Dansk Flygtningehjælp i Hammel-området.
 • Gildets "kludekoner" har indtil 2010 nørklet til gavn for spejderne hvert år op imod jul. Det er slut nu (næsten); læs her.

Sct. Georgs Gildet i Hammel arrangerer

Pøt Mølle Løbet - fra 1960'erne til 2019   Fredslyset

 På mindesiden findes mindeord over de gildebrødre og giner, vi har mistet i årenes løb.


Se mere fra 50-års jubilæumsdagen her   

Pølsevognen på Hammel Hestemarked (2003):

Sct. Georgs Gildets pølsevogn på Hammel Hestemarked 2003 Stor tilstrømning til pølsevognen Endlig plads ved disken! Pøslemænd i kø for at ekspedere En hotdog med det hele! Klar til næste bestilling.

  Siden er  opdateret den 16. marts 2022 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: