Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Fredslyset
Gildenyt
Arkivmappen
Gammel-Uglens arkiv
Pøt Mølle løbs-
arkiv
Gildelaug
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider
Andre gilder 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

Arkivmappen


<< Læs offentliggjorte mindeord i Gammel-Uglen over afdøde gildebrødre og giner.<< Oversigt over seneste ophørte og nedlagte laug i Sct. Georgs Gildet, Hammel23. juni 2019 er der sædvanen tro Sankthansbål i det grønne område ved Møllevangen.Det hele arrangeres af Usselbjerg (Møllevangen), SIKAgruppen (KFUM-spejderne) og Sct. Georgs Gildet
Fra 17:30 er der aktiviteter for børnene med fremstilling af heks og snobrød. Og fra kl 18 kan man grille sin medbragte mad - men man kan også købe pølser, kage, is og drikkelse i café-teltet. Hans Brun starter underholdningen kl. 18:30 og en times tid senere tændes bålet og Allan Bo Andresen holder båltalen.
Medbring gerne tæppe, stol og bord...Skaghøj blev udsat for besøg af Sct. Georgs Gildet 22. maj til kaffe og kage - og der blev sunget sange fra Giro 413 til den helt store guldmedalje. Arrangementet fra som sædvanlig udtænkt af Bodil, Tove og Lilli.
Se fotos fra arrangementet her.Pøt Mølle løbet blev afholdt søndag 28. april 2019
Løbet er for spejderkorpsene DDS og KFUM, Mikro/bæver (6-8 år) og Mini/Ulve (8-11 år).
Spejderne var på en rejse i Danmarks historie på 7 poster omkring Engedal, hvor der var start og afslutning med præmieoverrækkelse samt ekstra aktiviteter.
Se fotos fra løbet her!Usselbjerg (Møllevangen) - DDS-Spejderne - KFUM-Spejderne og Sct. Georgs Gildet afholder igen i år Sankthansbål for hele familien i det grønne område ved Møllevangen - Det er den 23. juni 2018 fra kl. 17.
Spejderne sørger for aktiviteter for børnene, og der er sørget for gill til eget medbragt mad. Og så kan der endda tilkøbes forplejning.
Der er festlig musik og underholdning af Hans Brun og borgmester Nils Borring holder båltalen - Se programmet her!


Er det et valg, at du ikke er ridder endnu?

Østjysk distrikt inviteret til Ridderkursus i oktober 2017 med første møde 4. oktober.
Der vil blive drøftet emner som indhold af ridderkurset samt den personlige udvikling for den enkelte.

Tilmelding til Alice Tødt inden 18 september 2017Igen i år (23-6-2017) var der Sankthansbål i Slugten - det grønne område ved Møllevangen

Og det var med bålhygge for de små fra kl. 17 .. - ALLE VAR VELKOMNE!!

Det hele var arrangeret af Usselbjerg (Møllevangen) – Hammeluglerne (DDS spejderne) – SIKAgruppen (KFUM-spejderne) – Sct. Georgs Gildet og Lions Club. Se pressemeddelelsen her

Læs også betragtninger over arrangementet her.Usselbjerg (en del af Møllevangen), Hammeluglerne (DDS spejderne) og Sct. Georgs Gildet var gået sammen om at arrangere Sankt Hans bål og grillaften i Engedalen med musikalsk indslag af Brass Band Da Capo. Arrangementet startede kl. 17 med aktiviteter for børn. Grillen var klar til medbragt mad kl. 18 og det store bål tændtes kl. 19. Båltalen sørgede Ann Vendeltorp for. Men regnen kunne ikke undgås ...   Læs hele programmet herKludekonerne - en historie om en flok ihærdige, fingernemme kvinder i Hammel, der siden 1980 har nørklet til gavn og glæde for spejderarbejdet i Hammel.

Selvom aktivitetsniveauet nu er dalet lidt, er der stadig gang i sytøjet, hvilket fremgår af den fremragende artikel i GammelUglen. Læs hele historien her


Hvad har Hammel Hestemarked at gøre med Sct. Georgs Gildet i Hammel?

Ja se, allerede i 1977 blev det besluttet, at gildet skulle have en salgsbod på Hammel Hestemarked. Boden blev lavet af presenninger. Som det ses af billedet her til venstre, var det en meget velbesøgt bod, hvor der blev solgt grillstegte kyllingelår og små flutes...
Læs mere her


Sct. Georgs Gildet afholdt IT-kursus i Tranbjeg Spejdercenter 22. februar 2015 om bl.a. Landsgildets nye hjemmeside og Facebook samt om mulighederne for at benytte Microsofts OneDrive i gilderegi. Fra Hammel deltog Alex 1 & 2. I løbet af marts vil den modtagne viden blive videreformidlet til interesserede gildemedlemmer. Invitation er sendt.
//Alex R.

  

Lars Svensson er ansat som Engedalens nye vicevært fra. 1. januar 2015.

Lars kan kontaktes på tlf. 51 44 61 63 eller på mail.

Her kan du se Lars' egen introduktion


Fra GammelUglens chefredaktør er modtaget:
En julehilsen fra Gildets "plejebarn" Rolandas/SOS Børnebyerne i Litauen med en strejf af optimisme, keramik og æbletærte.
Ja så meget kan der presses ind i et par sider fra Vilnius, endda krydret med et par fotos..
Du kan læse hele julehilsnen (på engensk) og Charlottes resumé (på dansk) her.


John Biensø fra DIS Østjysk distrikt har sendt os Fellowshipbudskabet 2014, som du kan læse i sin helhed
her

 


 

Selv om det ikke rigtig lykkedes at samle et arbejdssjak til arbejdsdagen i Engedal i oktober, er det heldigvis muligt at prøve igen! Det er nærmere beregnet  mandag, 10. november 2014 kl. 09:00, at Erling og Peder har opfordret til, sammen at gi' dagen, nej Engedalen en ordentlig omgang :-)

 

 Indbydelse til distriktsgildemøde i Horsens den 28. August 2014  med Wok-mad, kaffe og lidt sødt.
 - Og mulighed for at nyde den skønne natur omkring hytten og bålets flammer.
** Tilmelding til Kirsten Hilton senest d. 19. aug. (så der kan arrangeres samkørsel) **


Vor DGM Erling Kjer blev optaget som Ridder i Holstebro den 17. juni 2014 i Holstebro. Der deltog 6 fra Hammel Gildet i arrangementet, der forløb godt.
Der var spisning kl. 19.00 med efterfølgende gildehall kl. 20.


 

Husk lige, at årets PØT MØLLE LØB med SPEJDERE JORDEN RUNDT som tema, afvikles søndag, den
27. april 2014 med start i Engedal klokken 9:00 og forventet afslutning samme sted klokken 14:00.
Det deltager rigtig mange mikro/bæver og mini/ulve fra Hammel, Thorsø, Ulstrup og Laurbjerg.
Løbet arrangeres af Pøt Mølle Lauget v/Sct. Georgs Gildet i Hammel.

Vel mødt!


  

Sangbogslauget har nu tilendebragt deres udfordring, som du vil kunne få gavn af på Sct. Georgs Gildehal, 23. april 2014.
Glæd dig. Og, nå, ja, du kan læse lidt om laugets arbejde her..NYT
fra gildeledelsen

Spejderlaug er nu en realitet med Annette og Hanne, som gerne vil have andre gildebrødre med til at tænke tanker om de ting der har været debat om på gildetinget og give SGG et godt/frisk indspark til, at gildet kan gå ind i en ny spændende fremtid for gildet og styrke samarbejdet med spejderne.Jubilæet 2016 er nu kommet på dagsordnen, hvor krønikelauget med Kirsten Gammelgaard, Alex Hilton, Alex Ravn og Leif Vestergaard, har været i gang med et spændende oplysende arbejde og som fortsætter til og med jubilæet.Vi vil opfordre gildebrødrene til at tilmelde sig mail ved nythjemmesiden. At vi også i 2015 afholder loppemarked, der skal mere fokus på PR og på spejderforældre hjælp og mere synlig spejder aktiviteter på dagen, men er meget åben for ideer til andre måder, at tjene penge på til spejderne og velgørende og almennyttige formål. Der er Gilderådsmøde 19. maj og 20. oktober 2014. Arbejdsdag i Engedal 21. maj 2014 kl. 09.00Debatarrangement vedrørende Sct. Georgsgildernes handleplan 2013-15   ”Mod nye horisonter”
finder sted Torsdag den 3. april 2014 kl. 19.30 – ca. 22.00 i Kirkecenter Højvangen, Mallinggårdsvej 3 i Skanderborg. Handleplan og præsentation kan findes på Landsgildets medlemsside under punktet Diverse materialer til download. Der kommer nærmere indbydelse efter GU-mødet 30/1-14
//Kirsten Andersen, DUSInformation fra Landskontoret, Internationalt Udvalg, kan berette, at ISGF-Legetøjsprojektet ændrer kurs - læs indlæg, modtaget fra John Biensø, DIS Østjysk distrikt...


Fredag, 14. marts 2014 kl. 20:35 kan man på TV2 Østjylland se Marianne Kirkegaard og andre ledere fra KFUM-Spejderne i Hammel. Udsendelsen "De Frivillige" er optaget i Engedal og handler om, hvad det vil sige at være spejder og at lave frivilligt spejder-arbejde. - Spændende! Du kan se udsendelsen ved at trykke her


Læs Hannes
5 min Sct. Georg

Hvad tales der om på en gildehal? Det er jo et af gildeledelsens stærkeste virkemidler til at inspirere gildet til at leve op til vort formål, og til at skabe grundlaget for en debat om aktuelle emner eller inspirere til at løse nye opgaver. Gildemestertalen er den centrale del af gildehallen, hvor gildemesteren har mulighed for at præge gildet.

I den officielle beskrivelse af gildehaller nævnes 5 min Sct. Georg, som holdes af en udpeget gildebror. Her kan du læse Hanne Thorhauges 5. min Sct. Georg, som kan tages som et indlæg i debatten om det at være medlem af Sct. Georgs Gildet, men det er hendes væbnersvar i forbindelse med optagelse som væbner i Gildet 4. september 2013.Her kan du se de mindeord, der har været bragt i Gammel-Uglen gennem årene ved gildebrødre og giners bortgang 

 

  Siden er  opdateret den 3. juni 2022 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: