Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Fredslyset
Gildenyt
Arkivmappen
Gammel-Uglens arkiv
Pøt Mølle løbs-
arkiv
Gildelaug
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider
Andre gilder 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 

Fredslysarrangementer i Hammel

Siden 14. december 1998 er fredslyset kommet til Hammel hvert år.

Fredslyset sendes onsdag før 1. søndag i advent rundt i Danmark fra Sankt Laurentii katolske kirke i Roskilde,
hvor det tændte fredslys fra f
ødselsgrotten i Betlehem har sin faste plads.

I Hammel overdrages lyset til byen ved en højtidelighed på rådhustrappen, hvorefter det føres i fakkeltog
til InSide, hvor det står indtil jul.

I InSide er der musikalsk deltagelse, og ordet FRED tændes på gulvet.

Første Søndag i advent om aftenen er der fredsgudstjensete i Haurum Kirke, hvor spejdere bringer fredslyset ind i kirken og tænder alterlysene med flammen fra Fredslyset.

I 2021 var Fredslysets tema “Fred – et håb for fremtiden”.

Fredslyset sendes rundt i Danmark hvert år i slutningen af november måned. 

I 2021 skete det den 23. november fra Roskilde og den 24. november fra Aarhus.

Her er omtale af nogle af arrangementerne, der arrangeres af gildets fredslyslaug.

2021 Fredslyset ankom til Hammel den 24. november og blev modtaget kl.17.00 af borgmester Nils Borring på trappen til Hammel rådhus.
Temaet var “Fred – et håb for fremtiden”.
Fredslyset blev brugt til at tænde spejdernes fakler, der blev bragt i optog til Hammel kulturhus In-Side, hvor den resterende del af arrangementet afvikledes. Læs mere  her! Se fotos på Facebook.
2020 Da Fredslyset ikke kunne bringes til Hammel på grund af Corona, besluttedes det at sende en lille julehilsen (i form af Julestjerner) til beboerne på plejehjemmene Solhøj, Tinghøj og Sall Friplejehjem med ønsket om en glædelig jul. Donationen gik til Julemærkehjemmet i Holstebro 2020
Temaet for Fredslyset 2020 var i øvrigt: ”Fred overvinder grænser
2019 Fredslyset kom til Hammel 27. november 2019

Sct. Georgs Gildet hentede Fredslyset ved et arrangement i Skanderborg og bragte det til Hammel, hvor viceborgmester Flemming Nørgaard modtog det på rådhuset. Fredslyset blev hverefter ført i fakkeltog til InSide, hvor ordet FRED tændtes til musik og Fredsbudskabet blev læst op. Læs hele programmet her!

Søndag 1. december 2019 var der fredsgudstjeneste i Haurum kirke, hvor spejdere tændte alterlysene med flammen fra fredslyset. Se fotos fra begge arrangementer her!

2018 Fredslyset kom til Hammel 28. november 2018

Sct. Georgs Gildet hentede Fredslyset i Skanderborg, hvorefter det blev modtagt af borgmester Nils Borring på rådhustrappen i Hammel. Fredslyset blev i fakkeltog bragt til InSide, hvor ordet FRED blev tændt til musikalske toner og Fredsbudskabet læst op. Se fotos her.

Søndag 2. december 2018 indgik fredslyset traditionen tro i fredsgudstjenesten i Haurum kirke.

2017 Fredslyset kom til Hammel 29. november 2017
Lyset blev hentet i Skanderborg af Sct. Georgs Gildet og bragt til Hammel. (Se oplægget her)

Favrskovs borgmester tændte spejdernes fakler på rådhustrappen kl. 17, hvorefter fredslysflammen førtes i fakkeltog til InSide, hvor Fredsbudskabet blev læst op og Sct. Georgs Gildets donation blev uddelt til iværksættende aktiviteter mv. på Plejecenter Tinghøj. Søndag 3. december 2017  kl.19 var der Fredslysgudstjeneste i Haurum Kirke, hvor spejderne havde fredslysflammen med - Se program her.
Tak til de, der bidrog til det traditionsrige arrangement! Læs evalueringen her!

2016

Fredslyset kom til Hammel 23. november 2016 og blev modtaget på rådhustrappen klokken 17.

Derefter blev flammen båret i fakkeltog til InSide, hvor ordet "FRED" tændtes på gulvet ved flammen fra Fredslyset kl. 17:30. Efter fredsbudskabet blev Sct. Georgs Gildets donation uddelt. 
Se fotos her - eller læs mere i FavrskovPosten..

27. november 2016 kl. 19 var der fredsgudstjeneste i Haurum Kirke med efterfølgende kaffe.


2015 Fredslyset er kommet til Hammel - Læs arrangørens evaluering ved et enkelt klik her..
Fredslyset er budskabet om FRED PÅ JORDEN, og dermed i særdeleshed: Et lys for fællesskab, forståelse, venskab, tolerance, nødlidende og aktivt hjælpende. Fredslyset er en gave, som skal lyse op i adventstiden, så du kan tænde et lys til glæde for andre. Se mere her. 25. november kl. 17 blev Fredslyset modtaget af borgmester Nils Borring på rådhustrappen i Hammel. Derefter bar spejderne det i fakkeltog til In-Side, hvor fredsbudskabet blev læst op og Hammel-Gildets donation uddelt. Søndag 20. november var der fredsgudstjeneste i Haurum Kirke.
2014 Onsdag, 26. november 2014, blev en aften, hvor mange spejdere havde taget opstilling ved byens gamle rådhus, og fik tændt deres fakler, som de med bragte til InSide i et prægtigt fakkeltog. Her tændte spejderne lys i ordet FRED. Søndag, 30. november 2014 var der Fredslys-gudstjeneste i Haurum Kirke. Alt det kan du læse mere om her.
2013

Fredslyset kom til Haurum kirke søndag den 1 december 2013 
Igen i år dannede Haurum kirke rammen om Fredsgudstjenesten, det er før den gudstjeneste, Sct. Georgs Gildernes fredlys bliver båret ind, og samtidig er det den 1. søndag i Advent. En dejlig start på julemåneden december - og der var mange gæster mødt op i kirken. Læs mere ...

2012 FREDSLYSET kom igen i 2012 til Hammel efter samme procedure som sidste år. Fredslyset blev modtaget ved Rådhuset i Hammel 28. november kl. 18 og ført i fakkeltog til InSide, hvor Gildets donation blev uddelt. Du kan læse mere i fx Favrskovposten om forløbet af arrangementet og modtager af pengegaven. Søndag, 2. december, er der fredsgudstjeneste i Haurum Kirke kl. 19. Læs evt. det samlede program her.
2011 Fredslyset er kommet til Hammel
Fredslyset ankom til Skanderborg station 23. november 2011 lidt før klokken 13. Hammel Gildet sendte repræsentanter for at modtage Fredslyset og tog det med hjem til vores eget arrangement ved Rådhuset klokken 18:00 og efterfølgende højtidelighed i In-Side, hvor Gildets donation blev uddelt. 27. november 2011 kl. 19:00 bragtes fredslyset til Fredsgudstjeneste i Haurum Kirke
    
2010 Fredslyset ankom til Hammel 24. november 2010 kl. 18.00.
Favrskovs borgmester Niels Borring modtog "Fredslyset" på Rådhustrappen og tændte spejdernes fakler med flammen fra  Fredslyset, hvorefter spejderne med fakler bar Fredslyset gennem byen til  InSide, hvor Fredsbudskabet blev læst op. Gildemesteren afsluttede med uddeling af Gildets donation, som tilfaldt Frijsenborg Efterskole, inden spejderne bragte Fredslyset videre. Du kan her klikke dig videre til generelt om Fredslyset, programmet eller vores lille fotokavalkade.
Eller du kan læse om, hvad gaven betyder for Efterskolen her!
2009 Igen blev Fredslyset givet videre ved et godt arrangement i InSide den 25. november 2009 kl. 18:00. Der var fakkeltoget fra Hammel Rådhus, hvor Borgmester Anders G. Christensen holdt tale, til InSide, hvor donationer med videre blev overrakt. Læs mere i FavrskovPosten.
2008 Fredslyset kom igen til Hammel i 2008. Det blev modtaget af borgmester Anders G. Christensen på rådhuset i Hammel onsdag 26. november klokken 18:00, og ført i stort fakkeltog til In-Side, hvor fredsbudskabet blev læst op og Sct. Georgs Gildets årlige donation offentliggjort. Valget faldt på hospitalsklovnen Petunia, der fik økonomisk tilskud til at skabe glæde på Tinghøj
2007 Fredslyset bliver tændt i fødselsgrotten i Betlehem, ved en flamme, som altid brænder.
Fredslyset blev i 2007 modtaget af borgmester Anders G. Christensen 28. November på Hammel Rådhus og i fakkeltog bragt videre til InSide Hammel, hvor Gildemester Bent Vedsted holdt tale og overbragte pengegaver til velgørende formål.  Læs mere her..
2006 Fredslyset kom til Hammel 29. november 2006  
2005

Fredslyset blev modtaget på Rådhuset i Hammel, 23. november 2005 - hvorefter der var fakkeltog til InSide.
I forbindelse med arrangementet blev Gildets andel af overskuddet fra årets loppemarked uddelt til Børneafsnittet på Hammel Neurocenter - til glæde og gavn for patienterne efter eget valg.

2004 Fredslyset 2004 blev modtaget på Rådhuset i Hammel onsdag, den 24.november 2004. Derefter blev det i fakkeltog bragt til InSide, hvor fredsbudskabet blev læst op. Gildet uddelte pengegaver, doneret af Loppemarkedet 2003, til Natteravnene i Hammel og SOS Børnebyerne. Hammel Musikskole fremførte udvalgte musikstykker.
2003 Fredslyset kom til Hammel 26. november 2003. Se mere i vores folder om Fredslyset 2003 her
2002 Fredslyset kom til Hammel 25. november 2002.  
2001 Fredslyset kom til Hammel 10. december 2001.  

  Siden er  opdateret den 26. marts 2023 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: