Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Fredslyset
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider

Mellem brødre

Debatten

Andre gilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 

Jubilæumsdagen 9. november 2016

Jubilæumsreception og -fest 12. november 2016

Lørdag 12. november 2016 afholdt Sct. Georgs Gildet sit 50-års jubilæum i Spejdercentret Engedal, Møllevangen 4, 8450 Hammel
med åbent hus, Gildehal og reception. Der var mange besøgende til både gildehal og reception med deltagelse af bl.a. Sct. Georgs Gildets landsgildemester og Favrskovs borgmester. Under receptionen blev Gildets Krønike offentliggjort og byens to spejderkorps modtog Gildets jubilæums-donation af 5.000 kr.
Se video fra de forgangne 50 år herunder - og fotos fra dagen her til højre:  Læs mere i FavrskovPosten - online:


Videoen er herunder delt op i 3 udvalgte bidder:

Jubilæumsarrangemetet blev styret af et jubilæumslaugm, hvis formål var at arrangere Hammel Gildets
50 års jubilæum 9. november 2016 med tilhørende reception og festbanket.

  Siden er  opdateret den 28. januar 2018 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: